Pozvánka na shromáždění vlastníků

 

Vážení členové Společenství Terezínská 701 (dále jen „Společenství“),

 

zveme vás na 8. shromáždění,

které se bude konat

již ve čtvrtek 11. června od 19:00 hodin

v prostorách garáže v prvním podzemním podlaží (-1).

 

Program shromáždění:

 

  1. Schválení programu shromáždění a způsobu jednání
  2. Projednání roční účetní závěrky spolu se zprávou o hospodaření Společenství
    a správě domu za rok 2013 a 2014
  3. Volba nových členů výboru, případně prodloužení mandátu stávajících členů
  4. Projednání plánu oprav a investic do budovy – zejména výměny vodoměrů
  5. Různé

 

Diskutovat o jednotlivých bodech programu můžete ještě před shromážděním na webové stránce Společenství na adrese www.terezinska.info.

 

Náměty, návrhy či připomínky k programu shromáždění můžete posílat na e‑mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo diskutovat přímo na výše uvedené stránce Společenství, případně vhodit do schránky Společenství (na domě u vchodu č. 4).

 

Na shromáždění si prosím vezměte občanský průkaz nebo pas, popřípadě plnou moc v případě zastupování jiného vlastníka (vzor plné moci je k dispozici na webu Společenství).

 

Pokud se nemůžete shromáždění osobně zúčastnit, poskytněte někomu plnou moc (podpis není třeba úředně ověřovat), aby byla zajištěna dostatečná účast a shromáždění bylo usnášeníschopné.

Formulář plné moci naleznete zde.

Můžete také pouze vyplnit své údaje v horní části formuláře plné moci a podepsanou plnou moc vhodit do schránky Společenství u vchodu č. 4. Při hlasování Vás pak bude zastupovat člen výboru.

  

za organizátory shromáždění

Ing. Petr Novák

předseda výboru SVJ