Chyba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Pozvánka na shromáždění vlastníků

 

Vážení členové Společenství Terezínská 701 (dále jen „Společenství“),

 

zveme vás na 8. shromáždění,

které se bude konat

již ve čtvrtek 11. června od 19:00 hodin

v prostorách garáže v prvním podzemním podlaží (-1).

 

Program shromáždění:

 

  1. Schválení programu shromáždění a způsobu jednání
  2. Projednání roční účetní závěrky spolu se zprávou o hospodaření Společenství
    a správě domu za rok 2013 a 2014
  3. Volba nových členů výboru, případně prodloužení mandátu stávajících členů
  4. Projednání plánu oprav a investic do budovy – zejména výměny vodoměrů
  5. Různé

 

Diskutovat o jednotlivých bodech programu můžete ještě před shromážděním na webové stránce Společenství na adrese www.terezinska.info.

 

Náměty, návrhy či připomínky k programu shromáždění můžete posílat na e‑mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo diskutovat přímo na výše uvedené stránce Společenství, případně vhodit do schránky Společenství (na domě u vchodu č. 4).

 

Na shromáždění si prosím vezměte občanský průkaz nebo pas, popřípadě plnou moc v případě zastupování jiného vlastníka (vzor plné moci je k dispozici na webu Společenství).

 

Pokud se nemůžete shromáždění osobně zúčastnit, poskytněte někomu plnou moc (podpis není třeba úředně ověřovat), aby byla zajištěna dostatečná účast a shromáždění bylo usnášeníschopné.

Formulář plné moci naleznete zde.

Můžete také pouze vyplnit své údaje v horní části formuláře plné moci a podepsanou plnou moc vhodit do schránky Společenství u vchodu č. 4. Při hlasování Vás pak bude zastupovat člen výboru.

  

za organizátory shromáždění

Ing. Petr Novák

předseda výboru SVJ