Chyba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Pozvánka na shromáždění vlastníků 2021

Vážení členové Společenství Terezínská 701, Praha 18 (dále jen „Společenství“),

 

zveme vás na 10. shromáždění,

které se bude konat

již tuto středu 13. října 2021 od 19:00 hodin

v prostorách garáže v prvním podzemním podlaží (-1).

 

Program shromáždění:

 

  1. Schválení programu shromáždění a způsobu jednání
  2. Zpráva o činnosti výboru a správě domu 
  3. Schválení účetní závěrky za roky 2017 až 2020
  4. Volba členů výboru na nové funkční období
  5. Projednání plánu oprav a investic do budovy – informace o stavu fasády
  6. Projednání navýšení příspěvku do fondu oprav
  7. Projednání otázky výměny bytových vodoměrů a kalorimetrů
  8. Informace o podmínkách umístění vnější jednotky bytové klimatizace
  9. Různé a závěr

 

Případné připomínky nebo dotazy k programu shromáždění zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně vhazujte do schránky Společenství (na domě pod zvonky u vchodu č. 4).

 

Na shromáždění si prosím vezměte občanský průkaz nebo pas, popřípadě plnou moc v případě zastupování jiného vlastníka (vzor plné moci je k dispozici na webu Společenství).

 

Žádáme všechny účastníky shromáždění o respektování a dodržování všech hygienických nařízení proti šíření nákazy COVID-19, a to včetně nošení ochrany dýchacích cest a dodržování rozestupů, platných ke dni konání shromáždění.

 

Pokud se nemůžete shromáždění osobně zúčastnit, poskytněte někomu plnou moc (podpis není třeba úředně ověřovat), aby byla zajištěna dostatečná účast a shromáždění bylo usnášeníschopné.

Formulář plné moci je na webu Společenství (PDF).

Můžete také pouze vyplnit své údaje v horní části formuláře plné moci a podepsanou plnou moc vhodit do schránky Společenství u vchodu č. 4. Při hlasování Vás pak bude zastupovat člen výboru.

  

za organizátory shromáždění

Ing. Petr Novák, předseda výboru SVJ