Chyba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Společná televizní anténa

Společná televizní anténa (STA) umožňuje kvalitní příjem digitální TV a digitálně šířeného rozhlasového vysílání.

Prostřednictvím rozvodů STA lze bezplatně přijímat signál všech televizních stanic, které vysílají nekódovaně prostřednictvím pozemního digitálního vysílání standardu DVB-T2/HEVC.

Pro příjem signálu z STA stačí propojit televizor se stávající účastnickou zásuvkou na zdi (v případě starších TV je samozřejmě třeba použít DVB-T2 set-top box).

Vzhledem k tomu, že do každé bytové jednotky byl při výstavbě domu zaveden pouze jeden koaxiální kabel, mohou signál z STA přijímat pouze ty bytové jednotky, které nevyužívají ŽÁDNOU ze služeb UPC (kabelovou televizi, internet, případně telefon).