Pozvánka na shromáždění vlastníků 2017

Vážení členové Společenství Terezínská 701 (dále jen „Společenství“),

 

zveme vás na 9. shromáždění,

které se bude konat

již tuto středu 14. června 2017 od 19:00 hodin

v prostorách garáže v prvním podzemním podlaží (-1).

 

Program shromáždění:

 

  1. Schválení programu shromáždění a způsobu jednání
  2. Schválení nových stanov Společenství v souladu s novým Občanským zákoníkem*
  3. Projednání roční účetní závěrky spolu se zprávou o hospodaření Společenství
    a správě domu za rok 2015 a 2016
  4. Volba nových členů výboru, případně prodloužení mandátu stávajících členů
  5. Projednání plánu oprav a investic do budovy – výměna kalorimetrů, malování společných prostor
  6. Projednání změny struktury záloh od ledna 2018
  7. Různé

 

* Návrh znění nových stanov Společenství je zveřejněn

·       na webových stránkách Společenství na adrese www.terezinska.info (PDF)

·       na nástěnkách v přízemí domu

·       a lze ho získat též v tištěné podobě, a to na vyžádání od správce – Mgr. Lucie Caltová, tel. 777 741 701, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Případné připomínky či dotazy k návrhu stanov je třeba sdělit výboru nejpozději do 5. června, tak aby bylo možné je předem posoudit a na samotném shromáždění Společenství bylo možné nové znění stanov bezproblémově přijmout.

Své připomínky a dotazy ke stanovám nebo k programu shromáždění zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně vhazujte do schránky Společenství (na domě u vchodu č. 4).

 

Na shromáždění si prosím vezměte občanský průkaz nebo pas, popřípadě plnou moc v případě zastupování jiného vlastníka (vzor plné moci je k dispozici na webu Společenství).

 

Pokud se nemůžete shromáždění osobně zúčastnit, poskytněte někomu plnou moc (podpis není třeba úředně ověřovat), aby byla zajištěna dostatečná účast a shromáždění bylo usnášeníschopné.

Formulář plné moci naleznete na webu Společenství (PDF).

Můžete také pouze vyplnit své údaje v horní části formuláře plné moci a podepsanou plnou moc vhodit do schránky Společenství u vchodu č. 4. Při hlasování Vás pak bude zastupovat člen výboru.

 

za organizátory shromáždění

Ing. Petr Novák, předseda výboru SVJ