Chyba
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Pozvánka na shromáždění vlastníků 2017

Vážení členové Společenství Terezínská 701 (dále jen „Společenství“),

 

zveme vás na 9. shromáždění,

které se bude konat

již tuto středu 14. června 2017 od 19:00 hodin

v prostorách garáže v prvním podzemním podlaží (-1).

 

Program shromáždění:

 

  1. Schválení programu shromáždění a způsobu jednání
  2. Schválení nových stanov Společenství v souladu s novým Občanským zákoníkem*
  3. Projednání roční účetní závěrky spolu se zprávou o hospodaření Společenství
    a správě domu za rok 2015 a 2016
  4. Volba nových členů výboru, případně prodloužení mandátu stávajících členů
  5. Projednání plánu oprav a investic do budovy – výměna kalorimetrů, malování společných prostor
  6. Projednání změny struktury záloh od ledna 2018
  7. Různé

 

* Návrh znění nových stanov Společenství je zveřejněn

·       na webových stránkách Společenství na adrese www.terezinska.info (PDF)

·       na nástěnkách v přízemí domu

·       a lze ho získat též v tištěné podobě, a to na vyžádání od správce – Mgr. Lucie Caltová, tel. 777 741 701, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Případné připomínky či dotazy k návrhu stanov je třeba sdělit výboru nejpozději do 5. června, tak aby bylo možné je předem posoudit a na samotném shromáždění Společenství bylo možné nové znění stanov bezproblémově přijmout.

Své připomínky a dotazy ke stanovám nebo k programu shromáždění zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně vhazujte do schránky Společenství (na domě u vchodu č. 4).

 

Na shromáždění si prosím vezměte občanský průkaz nebo pas, popřípadě plnou moc v případě zastupování jiného vlastníka (vzor plné moci je k dispozici na webu Společenství).

 

Pokud se nemůžete shromáždění osobně zúčastnit, poskytněte někomu plnou moc (podpis není třeba úředně ověřovat), aby byla zajištěna dostatečná účast a shromáždění bylo usnášeníschopné.

Formulář plné moci naleznete na webu Společenství (PDF).

Můžete také pouze vyplnit své údaje v horní části formuláře plné moci a podepsanou plnou moc vhodit do schránky Společenství u vchodu č. 4. Při hlasování Vás pak bude zastupovat člen výboru.

 

za organizátory shromáždění

Ing. Petr Novák, předseda výboru SVJ